Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Teithiau rhanbarthol Cymrugyfan

Mae nifer o eglwysi sy’n bartneriaid yn ein gwahodd yno ar gyfer nosweithiau Cymrugyfan hyn a bydd aelodau o dîm Cymrugyfan ym mhob un. Nod y teithiau hyn yw atgoffa pobl o’r angen parhaol i blannu a thrawsnewid eglwysi ar hyd a lled Cymru, i weithio mewn ardaloedd penodol ac i roi cyfle i aelodau eglwysi ddod i ddigwyddiad Cymrugyfan er mwyn clywed am yr angen, i ddal y weledigaeth ac efallai i gael eu hysbrydoli i weithredu.

Cynhelir digwyddiad olaf y gyfres:

Nos Iau, 21 Mawrth am 7pm yn Aberystwyth yn Elim Christian Fellowship, 21 Heol y De/South Road, Aberystwyth, SY23 1JL (cyfarwyddiadau).

Yn ein cyfarfodydd diwethaf, canolbwyntiwyd ar ddysgu gan yr eglwysi yn Actau, sef Antioch, Effesus, Jerwsalem, a Derbe.  Y tro hwn byddwn yn chwilio am gyfeiriad ymarferol oddi wrth yr eglwys yng Nghorinth.  Bydd gweddi’n rhan allweddol o’r cyfarfod a byddwn hefyd yn eich atgoffa o’r amrywiaeth eang o adnoddau a rhaglenni hyfforddi sydd gan Cymrugyfan, y cwbl yn offer strategol ar gyfer eich eglwys wrth i chi ymroi i gyrraedd Cymru.

Mynediad am ddim a does dim angen cofrestru. Edrychwn ymlaen i'ch gweld chi yno.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni trwy e-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd