Am newyddion...


Adnoddau i'w prynu

I brynu llyfr cliciwch y botwm Add to Cart. Yno gallwch ddewis rhwng Update i gadarnhau'r nifer a chlicio ar Continue Shopping os dymunwch wneud hynny. Ar y sgrin Check Out gallwch ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd - does dim rhaid i chi agor cyfrif Paypal. Bydd eitemau'n cael eu dosbarthu trwy'r Post Brenhinol neu Parcelforce, ac mae'n bosib na fyddant yn cynnwys tracio.

Cenhadaeth Newydd i Gymru

Cenhadaeth Newydd i Gymru

Gan David Ollerton, mae'r llyfr hwn yn ffrwyth sawl blwyddyn o ymchwilio i ba strategaethau sy'n gweithio orau ar gyfer cenhadaeth yr eglwys yng Nghymru. Mae cannoedd o arweinwyr eglwysig ledled Cymru wedi cyfrannu i'r ymchwil hwn. Gallwch weld beth sydd gan eraill i ddweud am y llyfr yma. Cyfieithwyd gan Meirion Morris. Clawr papur, 304 tudalen.

Pris: £9.99 gan gynnwys cludiant am ddim yn y DU.

Ministry on the Move

Ministry on the Move (yn Saesneg)

Mae'r llyfr newydd hwn gan David Ollerton, yn dadlau dros fwy o sylw i wedd ymarferol ar sut 'roedd eglwysi yn cael eu plannu a'u cefnogi yn y Testament Newydd.  Mae David yn dwyn achos gerbron bod rhai agweddau ar ymarfer, patrymau a gweinidogaeth yr apostolion yn amlwg yn berthnasol i ni heddiw.  Dengys hyn trwy godi nifer o esiamplau o hanes yr eglwys yng Nghymru, oddi ar yr eglwys Geltaidd gynnar hyd y dydd hwn. Clawr papur, 87 tudalen.

Pris: £4.99 gan gynnwys cludiant am ddim yn y DU.

A New Mission to Wales

A New Mission to Wales (yn Saesneg)

Gan David Ollerton, mae'r llyfr hwn yn ffrwyth sawl blwyddyn o ymchwilio i ba strategaethau sy'n gweithio orau ar gyfer cenhadaeth yr eglwys yng Nghymru. Mae cannoedd o arweinwyr eglwysig ledled Cymru wedi cyfrannu i'r ymchwil hwn. Gallwch weld beth sydd gan eraill i ddweud am y llyfr yma. Clawr papur, 278 tudalen.

Pris: £9.99 gan gynnwys cludiant am ddim yn y DU.

Cludiant i wledydd eraill

Os ydych am archebu copi i wledydd y tu allan i'r DU, os gwelwch yn dda anfonwch eich archeb i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a byddwn yn eich anfonebu am y llyfrau a chost postio a phacio. Os byddwch yn dewis archebu yna byddwch yn gallu talu trwy gerdyn debyd, cerdyn credyd neu PayPal. Bydd eich llyfrau'n cael eu hanfon wedi i ni dderbyn taliad.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd