Am newyddion...


Pwy ydym ni

Bydd Cymrugyfan yn gweithio gydag arweinwyr ag eglwysi sydd yn cytuno gyda sylfaen ein credo gan fynnu undod ar hanfodion yr efengyl, tra’n sicrhau goddefgarwch mewn materion eilradd.

Fe gefnogir Cymrugyfan gan arweinyddion o blith yr oll o’r prif rwydweithiau yng Nghymru, ac o blith y rhan fwyaf o’r enwadau.  Yr ydym yn mynnu undod ar hanfodion yr Efengyl a goddefgarwch ar faterion eilradd.  Mae gennym gyswllt â Gynghrair Efengylaidd Cymru a Mudiad Efengylaidd Cymru.

 

Fe roddir arweiniad i’r gwaith gan y tîm canlynol:

Nigel James

Nigel James

Arweinydd Tîm, cydlynydd rhanbarthol Elim Wales ac aelod o dîm bugeiliol City Church, Caerdydd

 
David Dry

David Dry

Rheolwr Gweithrediadau Cymrugyfan

 
Steve Dyer

Steve Dyer

Plannwr eglwys yn gweithio yn Nhregŵyr a Fforestfach

Rhun Murphy

Rhun Murphy

Gweinidog dwy eglwys annibynol ym Mhonciau ac Eglwys Fedyddiedig Pen y Bryn, Wrecsam

 
Marc Owen

Marc Owen

Cadeirydd Bwrdd y Weinidogaeth Undeb Bedyddwyr Cymru a Gweinidog Moriah, Eglwys Y Bedyddwyr, Rhisga

 

 

Simeon Baker

Simeon Baker

Gweinidog Bedyddiedig a Chyfarwyddwr Cenhadaeth Undeb Bedyddwyr Cymru sy'n ceisio annog eglwysi Bedyddiedig mewn cenhadaeth ledled Cymru

 
Hywel Edwards

Hywel Edwards

Gweinidog Gofalaeth Ardal Thomas Charles, Bala, yn gweithio gydag eglwysi ac arweinwyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith

 
Rob Jones

Rob Jones

Strategwr eglwysi sydd yn gweithio gydag eglwysi ac arweinwyr yn eang ar draws Cymru

 
James Sercombe

James Sercombe

Gweinidog Crickhowell Evangelical Church

 

 
Rhoddir goruchwyliaeth ysbrydol gan:

Elfed Godding

Elfed Godding

Cyfarwyddwr Cenedlaethol y Gynghrair Efengylaidd Cymru

 
Meirion Morris

Meirion Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru

 
Dave Norbury

David Norbury

Ysgrifennydd Cyffredinol Mudiad Efengylaidd Cymru

 
Pete Leavers

Pete Leavers

Arweinydd Antioch, Bae Colwyn

 
Julian Richards

Julian Richards

Arweinydd Eglwys Cornerstone, Abertawe

 

Nick Bradshaw

Gweinidog Rhanbarthol gyda Rhwydwaith Bedyddwyr De Cymru

 

Chris Cartwright

Arweinydd rhanbarthol ar gyfer Elim yng Nghymru a De Orllewin, Gorllewin Canolbarth a De Lloegr
 

Will Strange

Archddiacon Aberteifi
 

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.