Am newyddion...


Pwy ydym ni

Bydd Cymrugyfan yn gweithio gydag arweinwyr ag eglwysi sydd yn cytuno gyda sylfaen ein credo gan fynnu undod ar hanfodion yr efengyl, tra’n sicrhau goddefgarwch mewn materion eilradd.

Fe gefnogir Cymrugyfan gan arweinyddion o blith yr oll o’r prif rwydweithiau yng Nghymru, ac o blith y rhan fwyaf o’r enwadau.  Yr ydym yn mynnu undod ar hanfodion yr Efengyl a goddefgarwch ar faterion eilradd.  Mae gennym gyswllt â Gynghrair Efengylaidd Cymru a Mudiad Efengylaidd Cymru.

 

Fe roddir arweiniad i’r gwaith gan y bobl ganlynol:

Meirion Morris

Meirion Morris

Cadeirydd. Ysgrifennydd Cyffredinol, yr Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

 
Nigel James

Nigel James

Arweinydd Tîm Canlynol. Cydlynydd rhanbarthol Elim Wales ac aelod o dîm bugeiliol City Church, Caerdydd.

 
David Dry

David Dry

Rheolwr Gweithrediadau.

 
Steve Dyer

Steve Dyer

Plannwr eglwys yn gweithio yn Nhregŵyr a Fforestfach.

 
Rhun Murphy

Rhun Murphy

Gweinidog Eglwys Fedyddiedig Pen y Bryn, Wrecsam.

 
Andrew Ollerton

Andrew Ollerton

Bugail Dysgu, Eglwys KingsGate ac awdur The Bible Course.

 
Marc Owen

Marc Owen

Cadeirydd Bwrdd y Weinidogaeth Undeb Bedyddwyr Cymru a Gweinidog Moriah, Eglwys Y Bedyddwyr, Rhisga.

 
Jim Passey

Jim Passey

 

 
Paul Smethurst

Paul Smethurst

Bugail Eglwys Fedyddiedig Gobaith/Hope, Llanelli.

 

 

Simeon Baker

Simeon Baker

Gweinidog Bedyddiedig a Chyfarwyddwr Cenhadaeth Undeb Bedyddwyr Cymru sy'n ceisio annog eglwysi Bedyddiedig mewn cenhadaeth ledled Cymru

 
Hywel Edwards

Hywel Edwards

Gweinidog Gofalaeth Ardal Thomas Charles, Bala, yn gweithio gydag eglwysi ac arweinwyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith

 
Rob Jones

Rob Jones

Strategwr eglwysi sydd yn gweithio gydag eglwysi ac arweinwyr yn eang ar draws Cymru

 
James Sercombe

James Sercombe

Gweinidog Crickhowell Evangelical Church

 

 
Rhoddir goruchwyliaeth ysbrydol gan:

Elfed Godding

Elfed Godding

Cyfarwyddwr Cenedlaethol y Gynghrair Efengylaidd Cymru

 
Meirion Morris

Meirion Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru

 
Dave Norbury

David Norbury

Ysgrifennydd Cyffredinol Mudiad Efengylaidd Cymru

 
Pete Leavers

Pete Leavers

Arweinydd Antioch, Bae Colwyn

 
Julian Richards

Julian Richards

Arweinydd Eglwys Cornerstone, Abertawe

 

Nick Bradshaw

Gweinidog Rhanbarthol gyda Rhwydwaith Bedyddwyr De Cymru

 

Chris Cartwright

Arweinydd rhanbarthol ar gyfer Elim yng Nghymru a De Orllewin, Gorllewin Canolbarth a De Lloegr
 

Will Strange

Archddiacon Aberteifi
 

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd