Am newyddion...


Rhybudd Preifatrwydd

Mae Cymrugyfan yn casglu data personol er mwyn i ni allu anfon gwybodaeth atoch am blannu a chryfhau eglwysi yng Nghymru.  Rydym yn prosesu'r data'n gyfreithlon ar sail ein diddordeb gwirioneddol yn hyrwyddo bwriadau Cymrugyfan, sy'n elusen cofrestredig.

Gall y data rydym yn ei gasglu gynnwys eich enw, cyfeiriad cartref a/neu ebost, rhifau ffôn ac aelodaeth eglwysig.  Mae'n bosibl y byddwn yn cofnodi gwybodaeth a gawn gennych wrth i chi gofrestru ar gyfer digwyddiad, pan ddywedwch wrthym eich bod wedi gweddïo, rhoi cyfraniad neu gysylltu â ni mewn rhyw ffordd arall.

Fel arfer byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost ond gallem hefyd ddefnyddio ffordd arall o gysylltu.

Ni fyddwn yn rhannu'ch data gydag unrhyw sefydliad arall.

Os gofynnwch i ni beidio â chysylltu â chi, yna byddwn yn peidio â chysylltu.  Mae ein negeseuon ebost yn cynnwys cyfarwyddiadau ar ddad-danysgrifio.

Byddwn yn diwygio'n cofnodion pan roddwch wybodaeth newydd neu wybodaeth ddiwygiedig i ni.

Mae ein gwefannau’n rhoi ffeiliau bychain o’r enw cwcis ar eich cyfrifiadur.  Nid ydym yn darllen nac yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol drwy cwcis.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd