Am newyddion...


Rhybudd Preifatrwydd

Mae Cymrugyfan yn casglu data personol er mwyn i ni allu anfon gwybodaeth atoch am blannu a chryfhau eglwysi yng Nghymru.  Rydym yn prosesu'r data'n gyfreithlon ar sail ein diddordeb gwirioneddol yn hyrwyddo bwriadau Cymrugyfan, sy'n elusen cofrestredig.

Gall y data rydym yn ei gasglu gynnwys eich enw, cyfeiriad cartref a/neu ebost, rhifau ffôn ac aelodaeth eglwysig.  Mae'n bosibl y byddwn yn cofnodi gwybodaeth a gawn gennych wrth i chi gofrestru ar gyfer digwyddiad, pan ddywedwch wrthym eich bod wedi gweddïo, rhoi cyfraniad neu gysylltu â ni mewn rhyw ffordd arall.

Fel arfer byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost ond gallem hefyd ddefnyddio ffordd arall o gysylltu.

Ni fyddwn yn rhannu'ch data gydag unrhyw sefydliad arall.

Os gofynnwch i ni beidio â chysylltu â chi, yna byddwn yn peidio â chysylltu.  Mae ein negeseuon ebost yn cynnwys cyfarwyddiadau ar ddad-danysgrifio.

Byddwn yn diwygio'n cofnodion pan roddwch wybodaeth newydd neu wybodaeth ddiwygiedig i ni.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd