Am newyddion...


Dyddiau Plannu Eglwysi

Ydy Duw yn galw arnoch i fod yn rhan o blannu eglwys mewn ardal anghenus?  A yw'ch eglwys yn ystyried gwaith plannu? Hoffech chi fod yn rhan o'r antur?  Os hynny, mae'n bryd i chi baratoi a meddwl o ddifrif am hyn.

Mae Cymrugyfan yn darparu diwrnoddigwyddiad hyfforddi a fydd yn eich cyflwyno i'r egwyddorion Beiblaidd dros blannu eglwysi, a rhoi arweiniad ymarferol ar beth mae hyn yn ei olygu.

Pam plannu?
Pa baratoad sydd ei angen?
Sut fyddwch chi'n mynd o'i chwmpas?
Fydd y gwaith yn para?

Cymdeithas Bedyddwyr Gwent sy’n croesawu’r digwyddiad nesaf fore Sadwrn, 23 Mawrth 2019 yn Newbridge, Casnewydd. Trefnir digwyddiadau eraill hefyd yn 2019. Os hoffech gael y manylion ebostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bydd y deunyddiau'n addas ar gyfer y rheiny sy'n plannu mewn sefyllfaoedd iaith Gymraeg neu Saesneg, ond bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Saesneg. Aelodau tîm Cymrugyfan yn unig fydd yn cyflwyno’r tro hwn.

Dylai’r unigolion sy’n perthyn i eglwysi CBG gofrestru drwy’r Gymdeithas. Gwahoddir eraill i gofrestru gyda Cymrugyfan drwy ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mae lleoedd ar y digwyddiadau hyn yn brin, felly gofynnwn i chi gofrestru os ydych o’r farn y byddwch yn cymryd rhan mewn plannu eglwysi yn y dyfodol rhagweladwy.  Dylech drafod mynychu’r gynhadledd gydag arweinydd eich eglwys, ac fe hoffem gael geirda byr oddi wrth yr arweinydd hwnnw cyn eich bod yn mynychu’r cwrs.

Y cyflwynwyr ar y diwrnodau hyn fydd Steve Dyer, un o grŵp craidd Cymrugyfan, sydd wedi plannu eglwys ym mhentref Tre-Gŵyr ar Benrhyn Gŵyr, a Gary Smith, cyfarwyddwr Message Wales, sydd wedi plannu eglwys ym mhentref Gwenfô ym Mro Morgannwg.  Yn ogystal, bydd cyfraniadau eraill gan aelodau eraill o dîm Cymrugyfan a phlanwyr eglwysi eraill, unai yn y cnawd neu ar fideo.

Bydd y digwyddiadau hyn yn para am ddiwrnod cyfan.  Does dim tâl i fynychu’r digwyddiad, heblaw am ffi archebu o £5.  Darperir cinio a lluniaeth yn ystod y dydd, a bydd adnoddau pellach i’r mynychwyr gymryd adref ar y diwedd.

Gellir cofrestru trwy anfon e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Os hoffech fynychu un o'r digwyddiadau hyn os gwelwch yn dda e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd