Am newyddion...


Gweddïwch dros Gymru

Yma rydym yn tynnu sylw at un eglwys gan ofyn, wrth i chi weddïo drostyn nhw, y byddwch yn gweddïo dros eraill tebyg mewn gwahanol fannau.

Mae Eglwys Gymunedol Machynlleth yn grŵp o Gristnogion gwahanol o ardal eang.  Mae’r mwyafrif yn byw’r tu allan i’r dref ac maent yn ceisio cyrraedd mwy o bobl o’r dref ei hun.  Bu farw eu bugail ddiwedd 2016 ac mae eraill wedi bod yn symud i mewn ac allan o’r ardal.  Mae hyd at 27 o oedolion a 6 o blant yn mynychu’n rheolaidd.

Rhowch ddiolch:

  • Am fywyd a thystiolaeth barhaol yr eglwys.
  • Am fwy o bobl yn defnyddio’u doniau i wasanaethu’r eglwys.
  • Am y Ribidirês presennol (grŵp babanod a phlant bach) fel rhan o weinidogaeth yr eglwys a’i gwaith yn cyrraedd y gymuned.

Gweddïwch:

  • Y bydd Duw’n arwain y tîm rheoli estynedig newydd (Aled, Barry, David a Lynette).
  • Am undod ac ymroddiad i gadw Crist yn y canol.
  • Am ddoethineb wrth iddyn nhw geisio gofalu am ei gilydd yn fugeiliol ar draws ardal wledig eang.
  • Am gyfleoedd hyfforddi a mentora ar gyfer y rhai sy’n dysgu gair Duw.
  • Strategaethau newydd i gyrraedd y gymuned (yn arbennig teuluoedd ifainc), dewrder a hyfdra mewn efengylu personol ac am fwy o bobl o Fachynlleth i ddechrau dod i’r eglwys.
  • Mae’r eglwys yn astudio Beth yw Eglwys? a ddatblygwyd gan Cymrugyfan.  Gweddïwch y bydd hwn yn darparu synnwyr clir o’r newidiadau a allai fod eu hangen er mwyn i’r eglwys dyfu ac er mwyn adeiladu perthnasau agosach.

Diolch.

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.