Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Gweddïwch

Ymunwch â ni i weddio dros Gymru; y bydd pobl yn dod yn gristnogion ac yn ymuno ag eglwysi effeithiol, yn enwedig yn yr ardaloedd hyn. Cliciwch ar un o'r llythrennau er mwyn gweld gwybodaeth a fydd yn eich cynorthwyo i weddio neu sgroliwch i lawr wrth y map i weld rhestr o'r holl leoedd.

Dyma rai ardaloedd sydd mewn angen dybryd yn ysbrydol ac sy'n adlewyrchu'r sefyllfa ehangach.
Dyma'r ardaloedd sydd ar ein calonnau.

Diolch ichi am weddïo!

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd