Am newyddion...


Gweddïwch

Ymunwch â ni i weddio dros Gymru; y bydd pobl yn dod yn gristnogion ac yn ymuno ag eglwysi effeithiol, yn enwedig yn yr ardaloedd hyn. Cliciwch ar un o'r llythrennau er mwyn gweld gwybodaeth a fydd yn eich cynorthwyo i weddio neu sgroliwch i lawr wrth y map i weld rhestr o'r holl leoedd.

Gallwch lawrlwytho copi o'r pwyntiau gweddi ein cynhadleddau 2016 ar gyfer eu defnyddio mewn gwasanaeth neu gyfarfod gweddi yn eich eglwys.

Dyma rai ardaloedd sydd mewn angen dybryd yn ysbrydol ac sy'n adlewyrchu'r sefyllfa ehangach. Dyma'r ardaloedd sydd ar ein calonnau.

Diolch ichi am weddïo!

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.