Am newyddion...


Fideos

O Gynhadleddau Cymrugyfan 2016

Recordiwyd y ddau fideo hwn o sgyrsiau cyweirnod David Ollerton cyn i'r gynhadledd gymryd lle ym mis Gorffennaf. Fe gawson nhw eu paratoi ar ein cyfer gan Luke Hall a David Jones, Bethany Baptist Church, Cil-y-coed.

Dangoswyd y ddau fideo byr hyn yn y gynhadledd. Mae un yn disgrifio datblygiadau yn Abergwaun, ac mae'r llall yn disgrifio bywyd eglwysig yng Nghaernarfon.

Gellir gweld mwy ar YouTube.

Cyflwyniad i Cymrugyfan

Lluniwyd y DVD i annog eglwysi ac unigolion i weddïo dros Gymru.

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.