Am newyddion...


Ble yn y byd mae Cymru?

Deall a chymhwyso'n hunain i'r man yr ydym ... er mwyn cyrraedd y rheiny o'n cwmpas

Mae Cymrugyfan yn cynnig cwrs dwy sesiwn awr o hyd o'r enw 'Ble ar y ddaear mae Cymru?' sy'n helpu i gyd-destunoli'r eglwys yng ngoleuni:

•  Diwylliant Cymreig
•  Hanes Cymru
•  Herion cyfoes

Bydd rhai strategaethau effeithiol yn cael eu hawgrymu.

Rydym ar gael i redeg y cwrs hwn ar gyfer eglwysi a grwpiau o eglwysi ledled Cymru. Os hoffech i ni drefnu digwyddiad yn eich ardal os gwelch yn dda cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu galwch 0845 337 0823.

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau canlynol:
   yn Rhaeadr ar ddydd Gwener 6 Tachwedd 2015 rhwng 2-5yp
   yn Rhiwbeina, Caerdydd ar ddydd Llun 9 Tachwedd 2015 rhwng 2-5yp.
Os hoffech fynychu os gwelwch yn dda arbedwch le i’ch hunan yma.

Bydd pob sesiwn yn cychwyn trwy edrych ar sylfeini Beiblaidd, a rhoi cyfle i ryngweithiad a deialog. Byddant yn cael eu harwain gan aelodau o Cymrugyfan, sydd yn gweithio mewn sefyllfaoedd gwahanol ledled y genedl.

Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer

•  unigolion
•  timoedd arwain eglwysi
•  rhwydweithiau o arweinwyr
•  arweinwyr sy'n symud i mewn i Gymru
•  colegau a chynlluniau hyfforddi

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnig yn Saesneg.

Beth sydd yn mor arbennig am Gymru?
Beth yw ein hanes, a sut mae hynny'n ein heffeithio ni heddiw?
Beth sy'n digwydd mewn rhannau gwahanol o Gymru?
Sut allwn ni addasu i'n rhan ni o Gymru?
Sut allwn ni gyrraedd ein hardal â'r newyddion da?

Mae dolenni at wybodaeth ddefnyddiol ynglyn â Chymru wedi’i rhestru ar ein tudalen Am Gymru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu 0845 337 0823.

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.