Am newyddion...


Am Gymru

Gall y dolenni isod fod o gymorth i’r rhai sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o gyd-destun cymdeithasol a chrefyddol Cymru.

1. Cyd-destun cymdeithasol/economaidd/gwleidyddol y Gymru gyfoes - The Open University, OpenLearn, Contemporary Wales

2. Hanes Cymru - BBC, Wales history

3. Hanes diwygiadau yng Nghymru - UK Wells

4. Bywgraffiadau byw o Howell Harris, Daniel Rowlands, Christmas Evans, John Elias, Dafydd Morgan, Evan Roberts, Seth Joshua a channoedd o Gymru arwyddocaol eraill - Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Y Bywgraffiadur Cymreig

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd