Am newyddion...


Dydw i ddim yn meddwl y ‘12’ wrth gwrs, apostolion yr Oen (Datguddiad 21:14… dim ond deuddeg ohonynt oedd!), y rhai oedd yn gyfrifol am ysgrifennu cymaint o’r Testament Newydd. Meddwl wyf am y rhai a blanodd yr eglwysi i mewn i Ewrop. Fe wnaeth rhai Pabau honni i fod yn apostolion, ac felly gwell oedd gan y diwygwyr i wneud i ffwrdd a hwy yn llwyr… ond ydym ni wedi colli rhywbeth yn y broses? 

Mewn rhai ffyrdd doedd gan ‘Ewrop Gristnogol’ ‘Christendom’ ddim mou hangen gan fod adeiladau’r eglwysi yn lawn ym mhobman (roedd y gyfraith mynnu presenoldeb!), ac roedd y paganiaid tu allan i Ewrop ddim yn groesgawr iawn. Yna fe wnaethom ddechrau anfon cenhadon i India, bu ffyniant mewn eglwysi tu allan i Ewrop, ac fe gwympodd ‘christendom’ (gwynt teg ar ei ôl ddweda i!).

Felly, rwan pan mae ardaloedd mawr o Gymru, heb sôn am weddill Ewrop, heb eglwysi hyfyw, pwy sydd am blannu? Ydym ni am drin yr ardaloedd anghenus yma fel y gwnaethom drin India cyn Carey? Mae Peyton Jones wedi ysgrifennu llyfr, Church Zero: Raising 1st Century Churches out of the Ashes of the 21st Century Church (David C. Cook, Colorado Springs , 2013).  Mae’n credu bod apostolion dilynol yn blanwyr eglwysi. Mae’n credo fod yn rhaid i ni fynd yn ôl i’r gorffennol. Da o beth fyddai i bawb ei ddarllen fel rhan o’u rhestr ddarllen yr Haf ma yn yr haul.

Ychwanegu sylw...          

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.