Am newyddion...


Gweddïwch

Ymunwch â ni i weddïo dros Gymru; y bydd pobl yn dod yn Gristnogion ac yn ymuno ag eglwysi effeithiol a bywiog, yn enwedig yn yr ardaloedd hyn o wir angen ysbrydol, sy’n adlewyrchu’r angen ehangach ac sydd ar ein calonnau.

Cliciwch ar un o'r llythrennau i gael gwybodaeth am weddi. Os nad yw’r map yn ffitio i faint eich sgrîn yn hwylus, efallai mai edrych arno fel sgrîn llawn sy’n gweithio orau. (Cliciwch y botwm gwyn ar gornel dde ucha’r map).

Mae’n anogaeth fawr i wybod bod pobl yn gweddïo dros Gymru. Os gwelwch yn dda, cliciwch er mwyn i ni wybod eich bod wedi gweddïo.

Diolch ichi am weddïo!

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd