Am newyddion...






Cynllun Derwen

Mae Cynllun Derwen bwriad yw datblygu arweinwyr a fydd yn flaenllaw mewn cenhadaeth arloesol i'r ardaloedd yng Nghymru ble mae tystiolaeth fyw i'r efengyl wedi edwino neu ddiflannu. Bydd yn siapio mynegiant cyfoes o Gristnogaeth yn ein gwlad. Nid yw’n gynllun academaidd, yn hytrach y bwriad yw datblygu sgiliau a chymeriad yr arweinydd. Bydd y cynllun yn arfogi'r myfyrwyr gyda profiadau y bydd rhagleni, mudiadau, a cyrsiau eraill yn adeiladu arnynt.

Derwen

Mae’r cynllun ar gyfer unrhyw un sydd a chalon dros rannu y newyddion da am Iesu mewn dull newydd ac arloesol yng Nghymru. Gall fod yn gam cyntaf tuag at genhadaeth newydd i rai, ac i eraill, yn gynllun fydd yn cefnogi eu datblygiad fel arweinwyr newydd.

Bydd myfyriwr yn rhan o’r cynllun am ddwy flynedd. Yn ystod y cyfnod hwn bydd cyfleon i ddysgu, cymdeithasu, gweddïo a thyfu mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhanbarthol, ochr yn ochr â perthynas â mentor lleol a profiadau ar leoliad. Gallwch lawrlwytho’r pamffled yma.

Mae Cynllun Derwen wedi bod ar waith ers Medi 2020 gyda’n carfan gyntaf o arloeswyr. Yn ystod ein ffrwd ddysgu ddiweddaraf, fe wnaethom gyfweld rhai o’r arloeswyr a gallwch weld eu hanesion yma.

Gellir gweld mwy ar YouTube.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd