Am newyddion...


Cefnogwch ni

Y mae angen eich cefnogaeth arnom er mwyn cyflawni’r gwaith y credwn fod Duw yn ei roi inni.

A wnewch chi:

  1. Weddïo trosom
  2. Ddweud wrth arweinydd eich eglwys ac eraill amdanom
  3. Ddweud wrthym ni os gallwch chi fod yn help i gefnogi eglwys sy’n cael ei phlannu
  4. Ddweud wrthym os oes angen cymorth arnoch chi

Byddem yn hoffi parhau i rannu gwybodaeth gyda chi am ein gwaith.  Cliciwch yma er mwyn cofrestru ar gyfer diweddariadau.

Trwy gefnogi Cymrugyfan byddwch yn ein helpu i hyfforddi a chefnogi rhai sy’n plannu, eglwysi, annog arweinwyr a helpu eglwysi i dyfu yn eu heffeithiolrwydd yng nghyd-destun Cymru.

Yr ydym yn gobeithio y bydd pob eglwys yng Nghymru yn rhoi ystyriaeth i wneud cyfraniad sylweddol er mwyn ail-efengyleiddio ein gwlad fel rhan o’i chenhadaeth ehangach.

Yn ogystal, rydym yn falch o dderbyn rhoddion i waith Cymrugyfan oddi wrth unigolion lle nad yw hyn yn tynnu ar eu cefnogaeth i'w heglwys leol.  Gallwch wneud cyfraniad ar-lein trwy wefan Stewardship, sef give.net. Os gwelwch yn dda, cliciwch yma i gyfrannu i Cymrugyfan.  Gallwch hefyd anfon siec (taladwy i Cymrugyfan) at y cyfeiriad islaw.  Os ydych am i ni dderbyn Rhodd Cymorth o'ch siec os gwelwch yn dda llawrlwythwch y ffurflen yma. Diolch yn fawr.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd