Am newyddion...


Y Parchedig Geraint Morse yw’r Cyfrannwr Gwadd

Addawodd Iesu y byddai’n adeiladu ei eglwys a dyma’n gweddi feunyddiol ni, “Gwna fe, Arglwydd yn ôl d’addewid.”

Mae’n bwysig sylweddoli wrth geisio buddsoddi yn nheyrnas nefoedd mai Iesu ei hun sy’n adeiladu ei eglwys ble bynnag y mae’n dewis, yn ei ffyrdd ef, yn ei amser ef ac er ei ogoniant ef yn unig.  Wrth gwrs, byddai’n braf gweld tyfiant mewn rhifau yn y capeli Cymraeg eu hiaith yng nghefn gwlad Cymru.  Ond rhaid ceisio cadw’r darlun mawr mewn golwg wrth fuddsoddi yn nheyrnas nefoedd, gyda’n golygon ar Iesu a thragwyddoldeb.

Mae nifer o Gristnogion ymroddedig a thalentog wedi gadael eglwysi bach, Cymraeg eu hiaith oherwydd rhesymau addysg a gwaith.  Mae nifer ohonynt yn chwyddo cynulleidfaoedd yn nhrefi a dinasoedd Cymru.  Byddai’n fendith gweld yr eglwysi sydd wedi elwa o’r mewnlifiad yma o fyfyrwyr, pobl ifanc a theuluoedd ifanc yn ystyried eu cyfrifoldeb a’u dyled i’r eglwysi sydd wedi cael y fraint o dan fendith Duw i feithrin y bobl hyn yn y lle cyntaf.

Beth all eglwysi mawr Saesneg wneud i helpu eglwysi Cymraeg eu hiaith mewn mannau gwledig yng Nghymru, yng Ngogledd Sir Benfro fel enghraifft?

  • Mabwysiadu ardal ac ymrwymo i weddïo dros y dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal honno.
  • Trefnu taith gerdded gweddi am dri diwrnod ar hyd arfordir Sir Benfro.
  • Cadw mewn cysylltiad ag eglwys neu arweinwyr allweddol lleol er mwyn gweddïo am anghenion penodol.
  • Rhyddhau adnoddau i gefnogi digwyddiadau cenhadol, e.e. Clwb Haf, neu noson ymestyn allan.
  • Ystyried rhyddhau rhai o’u haelodau i adleoli i’r ardal i galonogi’r credinwyr sydd yno eisoes.

Ond rhaid i’r Cristnogion hyn ddod yn barod i wasanaethu, i garu, i adael diogelwch a swcr eglwysi aeddfed mawr i wynebu her cynulleidfaoedd bach.  “Big isn’t always beautiful.” “Gall eglwysi bach gwledig a Chymraeg eu hiaith fod yn brydferth hefyd.”  Beth am ryddhau’r aelodau sy’n barod i fentro mewn ffydd heb wybod sut y bydd Duw yn eu defnyddio mewn mannau gwledig a Chymreig? Beth am ryddhau’r milwyr 'arian' er mwyn sicr nad ydynt yn ymladd yn y barics ond yn ymuno yn y frwydr ar ffrynt yr ardaloedd gwledig Cymreig?

Ychwanegu sylw...          

Diolch yn fawr iawn Geraint. Dw i'n meddwl bod dyma yn bwysig iawn!

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.