Am newyddion...


Beth yw Eglwys?

Cynlluniwyd y gyfres hon o bum sesiwn astudio ryngweithiol ar gyfer aelodau ac arweinwyr, er mwyn eu hannog i ystyried y newidiadau sydd eu hangen yn eu heglwysi a'u capeli i annog twf.  Darperir llawlyfr arweinwyr ynghyd â deunyddiau ar gyfer y rheiny sy'n cymryd rhan, a chyflwyniad PowerPoint.  Gall Cymrugyfan gynnig cymorth gyda thraddodi'r deunydd mewn rhannau gwahanol o Gymru os gwnewch gais am hynny.

Gallwch lawrlwytho cyflwyniad manwl i'r cwrs a sesiwn sampl yma: Beth yw Eglwys?.

Os hoffech ddefnyddio'r cwrs yn eich heglwys os gwelwch yn dda e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Os gwelwch yn dda rhowch eich rhif ffôn yn eich e-bost fel y gallwn gysylltu â chi i'ch helpu i gael y mwyaf o'r cwrs.

Darperir y deunyddiau yn rhad ac am ddim, ond gofynnwn i chi lenwi taflen adborth wedi i chi gwblhau'r cwrs.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd