Am newyddion...


Gofynnodd T H Parry Willams yn bryfoclyd 'Beth yw’r ots gennyf fi am Gymru?' yn ei gerdd Hon.  A yn ei flaen i son am y profiad melys-chwerw o fod yn Gymro, fel y’i bod am dianc.  Mae’r clo yn wych:

Ac mi glywaf grafangau Cymru’n dirdynnu fy mron.
Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon.

Peth naturiol yw caru’r gwlad lle’n ganed a’n magwyd, a gellir ychwanegu, i garu’r gwlad lle y dewisom byw.  Ond beth yw’r ots gennyf fi am Gymry, y Pobl? 

Ar anterth y mudiad cenhadol canrif yn ôl, tase’r eglwysi yng Nghymru wedi clywed am bobl tebyg i’r Cymry heddiw, heb Dduw heb obaith, mi fydde’r alwad i anfon ac ymateb yn siwr o ddod.

Fe glywn digon am garu Duw a’n holl galon, meddwl, enaid a nerth yn ein heglwysi.  Ond a allwn o ddifrif ddweud ein bod yn ‘caru’n cymydog fel ni’n hunain’ os ydym yn aros o fewn y muriau rheini ac yn cadw’r Newyddion Da i ni’n hunain?  A dweud y gwir, nid ydym yn llwyddo i gadw’r gorchymyn i garu Duw os syrthiwn yn brin yn hyn.

Gobeithio y caf maddeuant am addasu clasur ond:

A glywn ni grafangau Cymry’n dirdynnu ein bron?
Duw a’n gwaredo, ni allwn dianc rhag rhain.

 

Ychwanegu sylw...          

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.