...darllenwch ein blog diweddaraf yma

Cydweithrediad yw Cymrugyfan rhwng eglwysi a sefydliadau efengylaidd er plannu a chryfhau eglwysi ar draws Cymru.

Sefydlwyd Cymrugyfan wedi cynulliad o arweinwyr eglwysi ledled y wlad yn 2005.  Bu’r cyfarfod hwn yn cydnabod yr angen am ddull bwriadol a chydweithredol o blannu a chryfhau eglwysi yng Nghymru. Fel canlyniad gafodd Cymrugyfan ei ffurfio a’i gomisiynu.

Mae Cymrugyfan yn gweithio gydag arweinwyr eglwysi i sefydlu eglwysi yn arbennig lle nad oes presenoldeb Efengylaidd, a lle bod angen cryfhau eglwysi i fod yn fwy effeithiol.

 

Am newyddion...

                              

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.