...trefnwch Ddiwrnod i Gymru

Cydweithrediad yw Cymrugyfan rhwng eglwysi a sefydliadau efengylaidd er plannu a chryfhau eglwysi ar draws Cymru.

Sefydlwyd Cymrugyfan wedi cynulliad o arweinwyr eglwysi ledled y wlad yn 2005.  Bu’r cyfarfod hwn yn cydnabod yr angen am ddull bwriadol a chydweithredol o blannu a chryfhau eglwysi yng Nghymru. Fel canlyniad gafodd Cymrugyfan ei ffurfio a’i gomisiynu.

Mae Cymrugyfan yn gweithio gydag arweinwyr eglwysi i sefydlu eglwysi yn arbennig lle nad oes presenoldeb Efengylaidd, a lle bod angen cryfhau eglwysi i fod yn fwy effeithiol.

Am newyddion...

                              

Cyhoeddiad gan Cymrugyfan

Gydag ymdeimlad dwfn o golled y mae Cymrugyfan yn gorfod cyhoeddi fod David Ollerton – ein ffrind, ein partner, a sylfaenydd Cymrugyfan –  wedi ymadael i fod gyda’r Arglwydd yn gynnar fore Sadwrn y 18fed o Fawrth.

Anfonodd Liz, gwraig David y neges ganlynol: ‘Bu i David farw yn dawel adref, gyda’i deulu o’i gwmpas.  Yr ydym mor ddiolchgar am gael rhannu ei oriau diwethaf gyda’n gilydd, a tra ein bod yn gweld ei eisiau yn arw ac yn galaru, eto y mae’n gysur diogel inni ei fod bellach yn gweld wyneb yn wyneb y Gwaredwr a garodd ac a wasanaethod’.

Mi fydd pawb o fewn Cymrugyfan yn colli ei gyfeillgarwch, ei weledigaeth am ddiwygiad yng Nghymru, a’i ymrwymiad i weld eglwysi, gyda’r Efengyl yn ganolbwynt, yn cael eu plannu, ac eglwysi eraill sydd yn wynebu anawsterau yn cael eu bywhau.  Eto, yr ydym am ddiolch hefyd am ei ffydd, ei ymrwymiad i’r weledigaeth gafodd gan yr Arglwydd gyda golwg ar weinidogaeth Cymrugyfan, ac am yr ynni a’r angerdd a amlygodd wrth wasanaethu’r weledigaeth yma ar hyd a lled Cymru.

Er mwyn anrhydeddu David, yr ydym am eich gwahodd i wneud tri peth penodol:

1. Gweddïwch dros Liz Ollerton, Ruth, Andrew, Joy a’r teulu estynedig, gan ofyn i’r Arglwydd fod yn gysur iddynt dros y cyfnod hwn.

2. Cymerwch eiliad i adlewyrchu ar y ffyrdd y bu i weinidogaeth David effeithio ar eich bywyd a’ch gweinidogaeth, a gadewch inni wybod drwy anfon ebost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Hoffem grynhoi’r teyrngedau hyn a’u cyflwyno i’r teulu.

3. Gweddïwch dros ddyfodol Cymrugyfan – ein hymddiriedolwyr a’r tîm arweiniol, gan geisio ar eu cyfer ddoethineb, gweledigaeth a chyfeiriad i sylweddoli yr hyn y bu i David weddïo am, a gweithio i’w gyflawni.

Os oeddwn yn rhannu car gyda David ar siwrne i grwpiau gweithgarwch, byddai’n cyfeirio at gartrefi, capeli, hyd yn oed cerrig beddi dynion ffydd yn hanes Cymru, gan fynd ymlaen i roi ychydig o’u hanes imi, eu hymrwymiad i waith yr Efengyl a’u gwasanaeth dros yr Arglwydd Iesu.  Y mae bellach yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â’r bobl hyn, ac yn ymuno â rhestr mawrion Duw yng Nghymru.

Yr eiddoch yng Nghrist ein Gwaredwr, 

Nigel James

ar ran Cymrugyfan

O.N. Gweler manylion Gwasanaeth Diolchgarwch David yma.

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.