...darllenwch am Cynllun Derwen

Cydweithrediad yw Cymrugyfan rhwng eglwysi a sefydliadau efengylaidd er plannu a chryfhau eglwysi ar draws Cymru.

Sefydlwyd Cymrugyfan wedi cynulliad o arweinwyr eglwysi ledled y wlad yn 2005.  Bu’r cyfarfod hwn yn cydnabod yr angen am ddull bwriadol a chydweithredol o blannu a chryfhau eglwysi yng Nghymru. Fel canlyniad gafodd Cymrugyfan ei ffurfio a’i gomisiynu.

Mae Cymrugyfan yn gweithio gydag arweinwyr eglwysi i sefydlu eglwysi yn arbennig lle nad oes presenoldeb Efengylaidd, a lle bod angen cryfhau eglwysi i fod yn fwy effeithiol.

 

Am newyddion...

                              

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd